Gmina Nowy Tomyśl ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji budowy wiaduktu | Nowy Tomyśl

Gmina Nowy Tomyśl ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji budowy wiaduktu

Do 30 listopada przyszłego roku ma powstać dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu. Gmina Nowy Tomyśl ogłosiła przetarg nieograniczony na jej wykonanie.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

– budowę drogi o szerokości jezdni do 7,0 m,

– budowę wiaduktu nad linią kolejową E20 Warszawa – Berlin klasa obciążenia A + STANAG 150,

– budowę skrzyżowań,

– budowę ciągu pieszo rowerowego,

– wprowadzenie elementów separujących na przejściach dla pieszych oraz doświetlenie przejść w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,

– zapewnienie prawidłowego odwodnienia istniejących oraz zaprojektowanych elementów wyposażenia drogi, jako preferowane odwodnienie powierzchniowe, ewentualnie za pomocą kanalizacji deszczowej. W przypadku lokalizacji studni w jezdni włazy kanalizacji osadzić w prefabrykowanych elementach montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycięciu wcześniej ułożonych warst bitumicznych natomiast do odwodnienia jezdni w miejscach występowania krawężnika należy zastosować wpusty krawężnikowo – jezdniowe.

– przeanalizowanie dostępności do drogi publicznej działek położonych w obrębie budowanego odcinka – minimalna utwardzona szerokość zjazdu nie może być mniejsza niż 5,0 m,

– usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji.

Źródło nowytomysl.pl, dostęp 2018-07-19, P 

Więcej na temat budowy wiaduktu:

https://nowytomysl.nowinylokalne.pl/?s=wiadukt

Wybrane dla Ciebie

Darmowa aplikacja Nowiny Lokalne na androida. Aktualne informacje i komentarze na Twoim smartfonie.NOWINY LOKALNE