Nie ma milionów dla nowotomyskiego ZOO

Gminie Nowy Tomyśl nie udało się pozyskać środków na modernizację nowotomyskiego ZOO. Zaproponowane przez gminę projekty nie znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Plany były ambitne. Gmina Nowy Tomyśl ubiegała się o dofinansowanie na realizację projektów pn. „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Nowy Tomyśl” i ,,Ochrona bioróżnorodności na obszarze Gminy Nowy Tomyśl – etap I”. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Drugi z wymienionych projektów obejmował rozbudowę Ogrodu Zoologicznego poprzez budowę nowych
wybiegów, wprowadzenie nowych gatunków (w tym gatunków chronionych) oraz ochronę różnorodności biologicznej.

W marcu radni przyjęli uchwałę zapewniającą finansowanie z budżetu gminy w kwocie blisko 4 mln zł tych projektów, gdyby były realizowane. Miały one być prowadzone w 2019 r. Ich koszt oszacowano na blisko 13 milionów zł. Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie mogło wynieść blisko 9 mln zł.

Już wiadomo, nowotomyskie ZOO nie otrzyma potrzebnych na rozbudowę środków. Przedstawiona w sierpniu lista projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie z wyszczególnieniem rekomendowanych do dofinansowania nie zawiera tych z gminy Nowy Tomyśl. Informację tę udało nam się także potwierdzić w Urzędzie Miejskim.

Zwierzęta z nowotomyskiego ZOO obejrzysz klikając strzałki na zdjęciu

Nowy Tomyśl ZOO

MSz

Wybrane dla Ciebie

Darmowa aplikacja Nowiny Lokalne na androida. Aktualne informacje i komentarze na Twoim smartfonie.NOWINY LOKALNE