Ożywienie w temacie wiaduktu. Powiat odpowiada na informację gminy. | Nowy Tomyśl

Ożywienie w temacie wiaduktu. Powiat odpowiada na informację gminy.

3 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy trzech samorządów przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obwodnicy z wiaduktem.

List intencyjny w sprawie wiaduktu w Nowym Tomyślu

List intencyjny podpisali: Wicemarszałkowie Województwa Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner. W spotkaniu uczestniczył także Radny Województwa Ryszard Napierała. Każdy z sygnatariuszy zadeklarował pokrycie 1/3 kosztów przygotowania dokumentacji. Do jej opracowania wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej zobowiązała się Gmina Nowy Tomyśl.

4 lipca 2018 r. burmistrz Włodzimierz Hibner skierował pismo do Zarządu Powiatu Nowotomyskiego. Informuje w nim o przesunięciu terminu realizacji dokumentacji na 2019 rok. W związku z tym wnosi o zmianę uchwały rady powiatu ze stycznia 2018 r, w której powiat zarezerwował środki na dotację dla gminy na wykonanie dokumentacji. Zmiana ta nastąpiła 12 lipca. Środki na wykonanie dokumentacji były także zarezerwowane w budżecie wojewódzkim.

Dotacja na projekt wiaduktu w Nowym Tomyślu jest już w budżecie województwa

Kilka dni po zmianie uchwały przez powiat na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu pojawił się komunikat o rozpoczęciu procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji.

Gmina Nowy Tomyśl ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji budowy wiaduktu

Jest to inwestycja szczególnie wyczekiwana, nie tylko przez nowotomyślan. Każda pozytywna informacja na ten temat wzbudza zatem duże zainteresowanie. Tak było i tym razem. Na prowadzonej przez Gminę Nowy Tomyśl w serwisie Facebook stronie, pod postem w którym burmistrz podpisuje dokument związany z ogłoszeniem przetargu, pojawiły się komentarze. Jeden z nich dotyczył terminu ogłoszenia przetargu.

Na co Gmina Nowy Tomyśl odpowiedziała:

Dopiero teraz? Przecież to jest procedura przetargowa. Przed jej ogłoszeniem należy określić m. in. zakres techniczny inwestycji – tym zajmował się Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich i to nie jest szybki proces. Co do środków – każdy samorząd (województwa, powiatu i gminy) musiał podjąć stosowne uchwały budżetowe. Ostatnia taka uchwała została podjęta przez Radę Powiatu Nowotomyskiego 12 lipca br. Dopiero po tym dniu można mówić o “zabezpieczonej kasie”. Jak widać, Gmina ogłosiła przetarg niezwłocznie, gdyż 4 dnia po podjęciu uchwały przez Powiat.

Na tę wymianę zdań zareagował Powiat Nowotomyski. W opublikowanym na swojej stronie wyjaśnieniu pisze:

Odpowiadając na zmanipulowaną i niepełną informację zamieszczoną w dniu 19 lipca br. na facebooku Gminy Nowy Tomyśl, sugerującą że przetarg na dokumentację dotyczącą wiaduktu w Nowym Tomyślu został ogłoszony tak późno z winy powiatu i Samorządu Wielkopolskiego (Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wielkopolskich) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że Powiat Nowotomyski dołożył wszelkich starań, aby zrealizować wszelkie postanowienia podpisanego w dniu 3 listopada 2017 r. listu intencyjnego w sprawie współpracy trzech samorządów (gminy, powiatu i województwa) przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu.

Powiat Nowotomyski już 27 września 2017 roku uchwałą nr XXXIV/241/2017 przeznaczył kwotę 250 tys. zł na rzecz projektu wiaduktu. Następnie, w związku z deklaracją Gminy Nowy Tomyśl, iż to ona będzie opracowywać projekt uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. udzielono Gminie Nowy Tomyśl dotacji w kwocie 250 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.”Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

W dniu 4 lipca burmistrz Nowego Tomyśla złożył do Zarządu Powiatu Nowotomyskiego pismo, w którym informuje o przesunięciu terminu realizacji tego zadania na rok 2019. W związku z powyższym Rada Powiatu na sesji w dniu 12 lipca podjęła stosowną uchwałę o przesunięciu środków na rok przyszły. Wszelkie opóźnienia związane z nieprzygotowaniem stosownej dokumentacji leżą po stronie Gminy Nowy Tomyśl. Poniżej przedstawiamy wspomniane uchwały i pismo Burmistrza Nowego Tomyśla z dn. 4 lipca 2018r.

Kilka dni później głos w sprawie zabrał burmistrz Włodzimierz Hibner

Wybrane dla Ciebie

Darmowa aplikacja Nowiny Lokalne na androida. Aktualne informacje i komentarze na Twoim smartfonie.NOWINY LOKALNE