Awanse zawodowe nauczycieli. 35 – lecie pracy.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Burmistrz Włodzimierz Hibner wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jedenastu nauczycielom, którzy w lipcu br. zdali egzamin przed Komisją Egzaminacyjną i... Czytaj dalej »