Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Nowym Tomyślu

222 lata temu, 3 maja 1791 roku uchwalona została przez Sejm Czteroletni, Ustawa Rządowa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ustawa ta była pierwszą taką w Europie i drugą... Czytaj dalej »