Unia Europejska dofinansuje budowę sieci kanalizacyjnej w Głuponiach i Trzciance - Gmina Kuślin | Nowy Tomyśl

Unia Europejska dofinansuje budowę sieci kanalizacyjnej w Głuponiach i Trzciance – Gmina Kuślin

26 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Inwestycje z obszaru gospodarki wodno – ściekowej w siedmiu wielkopolskich gminach, w tym w Kuślinie są warte w sumie ponad 116 mln zł.

Projekt gminy Kuślin ma za zadanie uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną, umożliwiającą odbiór ścieków z terenu wsi Głuponie i Trzcianka i odprowadzenie do oczyszczalni ścieków w Kuślinie.

Na budowie ponad 10 km kanalizacji zyskają wszyscy mieszkańcy gminy. Realizacja inwestycji poprawi stan środowiska naturalnego, zwiększy możliwości inwestycyjne poprzez uzbrojenie terenów w sieć kanalizacyjną oraz przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich gminy.

„Do tej pory przeznaczyliśmy w sumie blisko 300 mln zł unijnego dofinansowania na te ważne i korzystne dla środowiska naturalnego oraz komfortu życia mieszkańców inwestycje. Cieszę się, że wielkopolskie gminy podejmują wyzwanie i z niemałym wysiłkiem – także finansowym – je realizują”.

-mówi marszałek Marek Woźniak

To wielki skok do przodu, który wykonujemy w obrębie inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową – podkreślali zgodnie włodarze gmin.

– Bez unijnego wsparcia niemożliwe byłoby wykonanie tak gigantycznych prac budowlanych i modernizacyjnych w obrębie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej naszych gmin. Doceniamy to my i nasi mieszkańcy.

Na spotkaniu obecni byli: Ewa Tomczak – Sekretarz i zastępca Wójta Gminy Krzykosy, Stanisław Glapiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna, Adam Serwatka – Burmistrz Gminy Kłecko; Marian Wielgosik – Burmistrz Gminy Chocz, Piotr Łosoś – Burmistrz Gminy Łobżenica, Jerzy Dziamski – Wójt Gminy Kuślin oraz Mieczysław Drożdżyński – Wójt Gminy Wijewo.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał gminom ponad 60 mln zł dofinansowania. Inwestycje obejmują budowę i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i realizowane będą w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” WRPO 2014+. Ich celem jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców. Wzrośnie także atrakcyjność inwestycyjna gmin.

Źródło:UMWW

Wybrane dla Ciebie

Darmowa aplikacja Nowiny Lokalne na androida. Aktualne informacje i komentarze na Twoim smartfonie.NOWINY LOKALNE