Wsparcie przedszkolaków na starcie

Gmina Nowy Tomyśl realizuje przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie przedszkolaków na starcie – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl i podniesienie jej jakości w okresie od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. poprzez utworzenie nowych miejsc dla dziewczynek i chłopców z grupy wiekowej 3-4 latków:

– 100 nowych miejsc (4 oddziały) w Przedszkolu nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyślu,

– 50 nowych miejsc (2 oddziały) w Przedszkolu nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla nowych dzieci będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej w Nowym Tomyślu (1 oddział) oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (1 oddział).

W ramach projektu przewiduje się:

– dostosowanie i wyposażenie Przedszkoli do przyjęcia dzieci do nowych oddziałów przedszkolnych (m. in. zakup mebli, zabawek dla dzieci i pomocy dydaktycznych),

– doposażenie placu zabaw,

– uruchomienie w przedszkolach zajęć dodatkowych w zakresie wyrównywania deficytów edukacyjnych,

– zwiększenie wiedzy i kompetencji nauczycieli z Gminy Nowy Tomyśl do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym z niepełnosprawnością, poprzez wsparcie edukacji 20 nauczycieli z Przedszkola nr 1 i 2.

Planowane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:

– liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 150,

– liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 20,

– liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: 8 ,,Edukacja”
Działanie: 8.1 ,,Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”
Poddziałanie: 8.1.1 ,,Edukacja przedszkolna”
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu: od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Wartość projektu: 1.442.400,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.226.040,00 zł

Źródło: UM w Nowym Tomyślu

Wybrane dla Ciebie

Darmowa aplikacja Nowiny Lokalne na androida. Aktualne informacje i komentarze na Twoim smartfonie.NOWINY LOKALNE